19 มีนาคม 2562 'สุรินทร์'แล้งรุนแรงในรอบ60ปี!! ชาวบ้านจำเป็นต้องซื้อน้ำใช้ถังละ 120 บาท

ที่มา: https://www.naewna.com/likesara/402449

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ได้เริ่มคุกคามและขยายวงกว้างทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ขณะที่แหล่งน้ำธรรมชาติและหนองน้ำสาธารณะตามพื้นที่ตำบล หมู่บ้านต่างๆได้แห้งขอดรวดเร็วอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยเฉพาะสระน้ำสาธารณะ หมู่บ้านโคกกรวด หมู่ 4 ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ แหล่งน้ำดิบผลิตประปาหล่อเลี้ยงชาวบ้านกว่า 100 หลังคาเรือน ขนาดกว้าง 9 ไร่ ขณะนี้น้ำได้เหือดแห้ง พื้นดินก้นสระแตกระแหงเป็นบริเวณกว้าง สามารถลงไปเดินได้และพบซากหอยปูปลาแห้งตายเกลื่อน ชาวบ้านต่างพากันบอกว่าเป็นภัยแล้งรุนแรงและหนักที่สุดในรอบ 60 ปี ซึ่งสระน้ำแห่งนี้ไม่เคยแห้งขอดเช่นนี้มาก่อน อาจเป็นเพราะปีที่ผ่านมาฝนได้ทิ้งช่วงนาน ทำให้มีปริมาณน้ำเก็บกักน้อย จึงแห้งลงอย่างรวดเร็วและขณะนี้ไม่สามารถผลิตประปาได้แล้ว ชาวบ้านเดือนร้อนหนัก ไม่มีน้ำกิน น้ำใช้ มานานกว่า 1 สัปดาห์ อบต.ตั้งใจ ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการ นำรถน้ำมาแจกจ่ายให้ โดยจำกัดหลังคาเรือนละ 2 โอ่งเท่านั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแทนในขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องซื้อน้ำจากพ่อค้าเร่หัวใสสูบน้ำจากสระจากที่อื่นใส่ถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร มาขายราคาถังละ 120-150 บาท เพื่อนำมาใช้อุปโภคและบริโภค ส่วนทาง อบต.ตั้งใจ นำน้ำมาแจกให้ 2 โอ่งต่อหลังคาเรือนเพื่อบรรเทาความเดือนร้อน ซึ่งไม่เพียงพอต้องซื้อน้ำมาใช้ในการอุปโภค บริโภค ชาวบ้านโคกกรวด เล่าว่า น้ำมีความสำคัญของชีวิตประจำวัน ไม่มีน้ำก็ต้องจำเป็นซื้อเขามาใช้ในราคาถังละ 120 บาท ได้น้ำประมาณ 2,000 ลิตร ด้านนางไพฑูรย์ ใจเย็น อายุ 60 ปี ชาวบ้านโคกกรวด เล่าว่า ต้องใช้น้ำทุกวัน ไม่มีน้ำก็เดือนร้อน น้ำกินต้องซื้อน้ำถัง ถ้าเป็นน้ำใช้ต้องใช้รถกระบะไปตักและขนน้ำ มาจากห้วยหรือสระ อีกหมู่บ้าน เนื่องจากประปาหมู่บ้านไม่มีใช้ เนื่องจากน้ำแห้งขอดมานานกว่า 1 สัปดาห์แล้ว อบต.ตั้งใจ ได้น้ำรถขนน้ำมาแจกจ่าย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนได้วันนี้ 2 แถวและพรุ่งนี้อีกรอบหนึ่ง  ชาวบ้านโคกกรวดจึงขอวิงวอนผ่านสื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งช่วยดำเนินการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ช่วยเหลือชาวบ้านโดยด่วนด้วย เพื่อให้สามารถขุดลอก และขยายพื้นที่สระน้ำแห่งนี้ ได้เสร็จทันก่อนถึงฤดูฝนปีนี้